Quick menu:

Mae’r wefan hon yn dangos cynnwys Cymru a DU yn unig. Newidiwch hyn trwy ddefnyddio’r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Awgrymiadau i arianwyr a'r rhai sy'n llunio polisi

Cyngor i eraill sy'n ymwneud ag asedau cymunedol
  • Print

Mae ein profiadau o ariannu prosiectau asedau cymunedol wedi galluogi ni i adnabod cyngor ar gyfer y rhai sy'n llunio polisi ac arianwyr sydd hefyd yn ymwneud â'r gwaith hwn:

  • Byddwch yn glir am eich disgwyliadau o'r cychwyn cyntaf. Fel arfer, dim ond y cam cyntaf tuag at wneud gwahaniaeth yw prosiectau cyfalaf, felly ystyriwch sut y caiff y cyfleusterau newydd neu well eu cynnal a chadw a'u rhedeg.
  • Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnig cefnogaeth dechnegol a datblygiadol i brosiectau cyn, yn ystod ac ar ôl eich ariannu. Nid yw brwdfrydedd dros na syniadau ar gyfer gwelliannau cyfalaf yn brin, ond nid yw gwireddu'r syniadau hynny mor syml. Mae prosiectau llwyddiannus yn ymwneud â chynnal cyfranogiad cymunedol a datblygu a gweithredu cynlluniau busnes a fydd yn aml yn newid syniadau cymunedau ynghylch posibiliadau.
  • Cofiwch y bydd angen i sgiliau grwpiau newid o reolaeth dechnegol ar y prosiect a gweithio gyda chontractwyr i redeg cyfleusterau a mwyafu incwm ac ennyn diddordeb y gymuned Gwnewch yn siŵr bod eich cynlluniau'n cefnogi anghenion prosiectau i newid eu ffocws yn briodol.
  • Mae adeiladu ffydd a lefelau diddordeb y gymuned leol a darpar ddefnyddwyr y cyfleuster newydd yn hanfodol trwy'r cam cyfalaf a'r tu hwnt iddo.
  • Peidiwch â gosod gofynion cymhleth o'r brig i lawr a gwnewch yn siŵr eich bod yn ystyried effeithiau unrhyw gyfleusterau newydd ar ddarpariaeth bresennol yn yr ardal. Mae'r prosiectau mwyaf llwyddiannus yn gweithio gydag anghenion a safbwyntiau'r gymuned ei hun.
  • Hyrwyddwch waith partneriaeth rhwng prosiectau ac arianwyr a darparwyr eraill yn yr ardal.
ADBORTH