Quick menu:

Mae’r wefan hon yn dangos cynnwys Cymru a DU yn unig. Newidiwch hyn trwy ddefnyddio’r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
 • Cymorth a Chefnogaeth

Gweithgarwch corfforol

 • Print

Gall gweithgarwch corfforol gael effaith gadarnhaol ar ein hiechyd corfforol a lles ehangach. Yn y Gronfa Loteri Fawr rydym wedi cynnal rhaglenni ariannu a ganolbwyntiodd ar chwaraeon yn y gymuned, gan greu cyfleoedd newydd ar gyfer Addysg Gorfforol a Chwaraeon. Yn fwy diweddar, mae ein rhaglenni Lles wedi defnyddio ymagwedd ehangach at gefnogi gweithgarwch corfforol cyffredinol.

Mae ein hymchwil yn dangos bod cynnydd mewn gweithgarwch corfforol yn aml yn arwain at gynnydd cyffredinol mewn ymwybyddiaeth o iechyd. Budd ychwanegol arall yw cymhelliant cynyddol i fwyta'n fwy iach. Rydym wedi gweld hefyd y gall gwelliannau mewn ffitrwydd ac iechyd corfforol, yn enwedig colli pwysau, gynyddu hunan-barch a hunanhyder pobl.

Beth sy'n gweithio

Yn ôl ein dysgu, dylai prosiectau gweithgarwch corfforol ystyried y canlynol:

 • Mathau o weithgareddau
  Dylai gweithgareddau ganolbwyntio ar fod yn ddifyr, cymdeithasol a llawn mwynhad.
 • Mathau o sesiynau
  Annog pobl i gymryd rhan mewn sesiynau rhagflas a chyrsiau preswyl).
 • Dewis
  Mae'n bwysig cael amrywiaeth helaeth o weithgareddau ar gael a gweithgareddau a arweinir gan gyfranogwyr sy'n rhoi cyfle i unigolion ddylunio, cynllunio a chyflwyno gweithgareddau a chymryd rhan mewn heriau gweithgarwch corfforol mewn amgylchedd cefnogol.
 • O ddydd i ddydd
  Yn helpu ymgorffori gweithgareddau corfforol i fywydau bob dydd.
 • Cyfleusterau
  Darparu cyfleusterau newid o safon uchel.
 • Cyfarpar
  Darparu grantiau bach i helpu cyfranogwyr prynu eitemau bach o gyfarpar i gefnogi eu gweithgareddau.
 • Gwirfoddoli
  Hyfforddi pobl leol fel gwirfoddolwyr i helpu cyflwyno gweithgareddau a chynnal gweithgareddau dros y tymor hwy.
 • Cefnogaeth ychwanegol
  Darparu cefnogaeth ychwanegol i helpu cynyddu cyfranogiad grwpiau anodd eu cyrraedd, yn enwedig y rhai  sydd ag anableddau corfforol neu ddysgu neu iechyd meddwl gwael, mewn gweithgareddau corfforol.

Dylid ystyried yr elfennau hyn yn ychwanegol at y ddeng ffactor llwyddiant allweddol prosiect lles

ADBORTH