Quick menu:

England localisation bar

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Cydnabyddiaeth grant a logos

Rhaid i ddeiliaid grantiau ddefnyddio ein logo gymaint â phosib
  • Print

Rydym am i'r cyhoedd wybod ble mae arian Loteri'n cael ei wario yn eu cymuned. Trwy ddefnyddio'r logo hwn, gall pobl weld bod arian y Loteri wedi cefnogi eich gwaith.

Gallwch lawrlwytho'r logo buddiolwr isod. Cyfeiriwch hefyd at ein llyfryn Gofynion Cydnabyddiaeth Grant, sy'n eich hysbysu am y ffyrdd gwahanol y gallwch ddefnyddio'r logos.

I'w defnyddio ar-lein

 

Iaith Enghraifft Fformat 

Lawrlwytho'r fersiwn glas

Lawrlwytho'r fersiwn pinc

 Dwyieithog  BIG logo - bilingual GIF

BLawrlwytho logo dwyieithog y Gronfa Loteri Fawr (glas) (GIF, 34 kb)

Lawrlwytho logo dwyieithog y Gronfa Loteri Fawr (pinc) (GIF, 34 kb)

Ar gyfer templedi electronig, PowerPoint a Word

 

Iaith Enghraifft  Fformat  Fersiwn glas Fersiwn du Fersiwn pinc
 Dwyieithog Ariennie gan y loteri
 JPEG

Lawrlwytho logo dwyieithog y Gronfa Loteri Fawr (glas bach) (JPEG, 11.5 kb)

Lawrlwytho logo dwyieithog y Gronfa Loteri Fawr (glas mawr) (JPEG, 364 kb)

Lawrlwytho logo dwyieithog y Gronfa Loteri Fawr (du bach) (JPEG, 12.8 kb)

Lawrlwytho logo dwyieithog y Gronfa Loteri Fawr (du mawr) (JPEG, 117 kb)

Lawrlwytho logo dwyieithog y Gronfa Loteri Fawr (pinc bach) (JPEG, 11.7 kb)

Lawrlwytho logo dwyieithog y Gronfa Loteri Fawr (pinc mawr) (JPEG, 458 kb)I'w defnyddio ar arwyddion a nwyddau

 

Iaith Enghraifft   Fformat
 Dwyieithog Ariennie gan y loteri EPS: Pantone

Logo dwyieithog du'r Gronfa Loteri Fawr (Pantone) (EPS, 494 kb)

Logo dwyieithog gwyn y Gronfa Loteri Fawr (Pantone) (EPS, 482 kb)

Logo dwyieithog pinc y Gronfa Loteri Fawr (Pantone) (EPS, 500 kb)

Logo dwyieithog glas y Gronfa Loteri Fawr (Pantone) (EPS, 500 kb)
 EPS: CMYK

Logo dwyieithog du'r Gronfa Loteri Fawr (CMYK) (EPS, 494 kb)

Logo dwyieithog gwyn y Gronfa Loteri Fawr (CMYK) (EPS, 482 kb)

Logo dwyieithog pinc y Gronfa Loteri Fawr (CMYK) (EPS, 499 kb)

Logo dwyieithog glas y Gronfa Loteri Fawr (CMYK) (EPS, 499 kb)
ADBORTH