Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
 • Cymorth a Chefnogaeth

Map o'r wefan

 • Print
 • Pecyn Cymorth #DiolchIChi
 • Fframwaith Strategol 2015-21
 • Eich Barn - Ein Dyfodol
 • Gwledydd a rhanbarthau
 • Ynglŷn â Chymru
 • Gwasanaeth i Gwsmeriaid
 • Swyddi
 • Sut i ymgeisio
 • Buddion
 • Swyddi gwag cyfredol
 • Recriwtio Pwyllgor Cymru
 • Ein hymagwedd
 • Meddwl o'r newydd
 • Ariannu nad yw'n dod o'r Loteri
 • Gweledigaeth a hegwyddorion
 • Dogfennau corfforaethol
 • Hygyrchedd
 • Cydraddoldeb
 • Cyhoeddiadau
 • Ein pobl
 • Uwch dîm rheoli
 • Board
 • Board
 • Board
 • Aelodau pwyllgor Cymru
 • Cofnodion ac agendâu cyfarfodydd pwyllgor Cymru
 • Pwyllgor Ariannu’r Deyrnas Unedig’
 • Cysylltu â ni
 • Y Gronfa Loteri Fawr yn eich etholaeth
 • Brîff Mawr Cymru
 • Cyfleoedd tendro
 • Dyfodol Gwneud Lles yn y Deyrnas Unedig
 • Home
 • Ariannu
 • Cymru
 • Chwilio grantiau blaenorol
 • Arweiniad ariannu
 • Dysgu o'ch prosiect
 • Beth fydd y Gronfa'n gofyn i chi
 • Ceisiadau caffael uniongyrchol
 • Datblygu Cynaliadwy
 • Offer cynllunio prosiectau
 • Cydraddoldeb
 • Rheoli eich ariannu
 • Cymorth gyda chyhoeddusrwydd
 • Archebu deunyddiau am ddim
 • Ynglŷn â chydraddoldeb
 • Gwerthuso - cychwyn arni
 • Ariannu yn y dyfodol
 • Ffurflenni monitro
 • Astudiaethau achos
 • Grŵp Gwydnwch Cymunedol Cushendall
 • Stori Darren
 • Stori Ellen
 • Canolfan Menter a Threftadaeth Gymunedol Glyn Wylfa
 • Sefydliad Iechyd Meddwl
 • Diogel rhag Niwed
 • Stori Steph
 • The Fitting Room
 • Voice of Young People in Care
 • Ymchwil
 • Managing your fund
 • Ynglŷn â chydraddoldeb
 • Anghenion lluosog a chymhleth
 • Iechyd a lles
 • Data agored
 • Newyddion a digwyddiadau
 • Digwyddiadau
 • Cymuned
 • Cymorth a Chefnogaeth
 • Map o'r wefan
  ADBORTH