Stepping Stones Programme, Grant £405,270

Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn codi arian ar gyfer achosion da, rydym yn dosbarthu mwy na £500 miliwn i gymunedau ar draws y Deyrnas Unedig bob blwyddy

Stepping Stones Programme, Grant £405,270

Enghreifftiau o brosiectau sydd wedi eu hariannu

 • Jonathan Ssentamu

  “Rwy'n helpu sicrhau bod pobl ifainc yn cael y cyfleoedd y maent eu heisiau o ran addysg”

  Jonathan Ssentamu

  Gweithiwr Datblygu Pobl Ifainc

  Passion4Fusion
 • Andrea Glenn

  “Rwyf eisiau i bobl ifainc mewn gofal wybod y gallant gyflawni'r pethau sy'n bwysig iddynt yn yr un modd yn union â phawb arall”

 • Candy Worf

  “Rydym yn cwrdd â phobl pan fyddant mewn sefyllfa wael ac unig, ac yn ceisio dod â nhw ynghyd”

Newyddion diweddaraf