Quick menu:

England localisation bar

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Cyfarwyddwr Cymru

  • Print

John Rose
Cyfarwyddwr Cymru

Mae John wedi gweithio i’r Gronfa Loteri Fawr a’r Gronfa Cyfleoedd Newydd gynt ers mis Awst 2003. Ar ôl dechrau fel Pennaeth Gweithrediadau'r Gronfa Cyfleoedd Newydd yng Nghymru, aeth yn Bennaeth Rhaglenni yn ystod y cyfuno ac wedyn yn Ddirprwy Gyfarwyddwr, cyn dechrau ar ei rôl newydd fel Cyfarwyddwr Gweithredol, ac yna Cyfarwyddwr, Cymru ym mis Medi 2010.

Cyn hyn mae John wedi mwynhau profiadau gwaith amrywiol, gan gynnwys gweithio fel cogydd a hyd yn oed gwerthu o ddrws i ddrws. Ar ôl teithio tramor am gyfnod, aeth i mewn i Addysg Uwch fel myfyriwr aeddfed, gan astudio Systemau Amgylcheddol a Hydrobioleg Cymhwysol. Ar ôl graddio a chyn gweithio i’r Gronfa Loteri Fawr, gweithiodd John yn y sector gwirfoddol am 4 blynedd cyn treulio cyfnod o 5 mlynedd gydag ENTRUST, y corff rheoleiddio sy’n gweithio ar y Cynllun Credydau Treth Tirlenwi, gan fod yn gyfrifol am Gymru, Gorllewin Canolbarth Lloegr a De-orllewin Lloegr. Yn ei amser hamdden mae John yn mwynhau garddio, beicio a darparu gwasanaeth tacsi i’w blant
ADBORTH