Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Ariannu nad yw'n dod o'r Loteri

'Cyflwynir gan y Gronfa Loteri Fawr' yw'r slogan ar gyfer gwaith y Gronfa Loteri Fawr nad yw'n cael ei ariannu gan y Loteri
  • Print
  • Print

Rhoddodd Deddf y Loteri Genedlaethol 2006 y pŵer i'r Gronfa Loteri Fawr ddosbarthu arian nad yw'n dod o'r Loteri yn ogystal ag arian Loteri.

Cenhadaeth gwaith nad yw wedi'i ariannu gan y Loteri y Gronfa Loteri Fawr yw gweithio ar y cyd, gan ddarparu ein profiad, systemau a dysgu i eraill eu defnyddio er budd cymunedau a'r bobl fwyaf mewn angen.

Mae ein rhaglenni nad ydynt wedi'u hariannu gan y Loteri'n dosbarthu arian ar ran mudiadau eraill, megis y llywodraeth.

Mae profiad, isadeiledd ac arbenigedd y Gronfa'n golygu ein bod mewn sefyllfa ddelfrydol i gyflwyno rhaglenni ariannu cymunedol ehangach. Rydym yn cyflwyno ariannu ar draws y DU, gyda rhaglenni wedi'u teilwra'n benodol i anghenion cymunedau yng Nghymru, Lloegr, Yr Alban neu Ogledd Iwerddon yn ogystal â'r rhai sy'n cwmpasu'r DU gyfan.

Ers mis Mehefin 2004 mae'r Gronfa Loteri Fawr wedi dyfarnu dros £6 biliwn i brosiectau sy'n cefnogi iechyd, addysg, yr amgylchedd a dibenion elusennol. Dyfernir 80-90 y cant o'n hariannu i fudiadau sector gwirfoddol a chymunedol.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymgeisio am ariannu gan rhaglen nad yw wedi'i hariannu gan y Loteru, defnyddiwch y porwr ariannu neu ffoniwch ein llinell gymorth ar 0300 123 0735.

Mwy o Wybodaeth

Yn ogystal â'r gallu i ddosbarthu arian nad yw'n dod o'r Loteri, gall y Gronfa ymchwilio i gyfleoedd gwasanaethau a rennir neu gydweithio ar gynlluniau ariannu ar y cyd.

Os hoffech drafod gweithio ar y cyd ar fentrau newydd, cysylltwch â ni yn team@bigfund.org.uk

ADBORTH