Young Shoulders Programme

Data allweddol am y Gronfa Loteri Fawr: blwyddyn ariannol 2016/17

Young Shoulders Programme

Ystadegau allweddol

  • Cyfanswm Gwerth Y Grantiau A Ddyfarnwyd £712.7m
  • Cyfanswm Nifer Y Grantiau A Ddyfarnwyd 13,814
  • Nifer Y Grantiau O Dan £10,000 12,352 (89.4%)
  • Cyfanswm Y Buddiolwyr Disgwyliedig 9,377,362
  • Dyfarnom £10,805,105 I Bartneriaid Dyfarnu I'w Ddosbarthu I Brosiectau Lleol
  • Nifer Yr Elusennau A Ariannwyd Yn Y Deyrnas Unedig 10,657
  • Dros £164m I Gefnogi Plant A Phobl Ifainc
  • Dros £387m I Wella Amgylcheddau A Chyfleusterau
  • Dros £551m I Gefnogi Lles Meddyliol Gwell