Young Shoulders Programme

Data allweddol am y Gronfa Loteri Fawr: blwyddyn ariannol 2017/18

Young Shoulders Programme

Ystadegau allweddol

  • RYDYM WEDI CYFFWRDD Â BYWYDAU 7.5m o bobl (NEU 1 O BOB 8 O BOBL YN Y DU)
  • DYFARNWYD 11,037 O GRANTIAU
  • ROEDD 90% O’N DYFARNIADAU I BROSIECTAU CYMUNEDOL YN £10k NEU LAI
  • RYDYM WEDI DYFARNU CYFANSWM O £38m AR RAN ARIANWYR ERAILL
  • AT EI GILYDD RYDYM WEDI DYFARNU £508.5m (11,037 O GRANTIAU)
  • DYFARNWYD £9b (200,000 o grantiau) mewn cyllid a grantiau ers 2004