Quick menu:

Scotland localisation bar

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Porwr ariannu

Defnyddiwch y porwr ariannu i adnabod y rhaglen ariannu mwyaf addas ar gyfer eich prosiect

Bydd yr adran hon yn eich helpu i ddewis y rhaglen grantiau iawn ar gyfer eich prosiect ac yn eich arwain chi trwy'r broses ymgeisio. Dyfarnwn grantiau rhwng £300 a £500,000 i fudiadau sy'n amrywio o grwpiau bach lleol i elusennau cenedlaethol mawr.

Defnyddiwch yr hidlyddion neu dewiswch 'Dod o hyd i ariannu' i weld yr holl ariannu sydd ar gael.

  • Print

Eu Gorffennol Eich Dyfodol

Terfyn amser ymgeisio: Gweld manylion y rhaglen

Yn coffáu 60 mlynedd ers y digwyddiadau a arweiniai at ddiwedd yr Ail Ryfel Byd

Ardal:
DU gyfan
Cyfanswm ar gael:
£10 miliwn

GM04

Terfyn amser ymgeisio: This programme is now closed

Ardal:
Yr Alban

Grantiau Bach Rhyngwladol

Terfyn amser ymgeisio: Gweld manylion y rhaglen

helpu cymunedau difreintiedig ledled y byd

Ardal:
DU gyfan
Maint yr ariannu:
hyd at £10,000

Gweithgareddau i bobl ifanc

Terfyn amser ymgeisio: Gweld manylion y rhaglen

Ariannu i ddarparu gweithgareddau sy'n ysgogol, yn heriol ac yn ddifyr

Ardal:
DU gyfan

Gweithgareddau Positif i Bobl Ifanc

Terfyn amser ymgeisio: Gweld manylion y rhaglen

Yn darparu ystod eang o weithgareddau i helpu i droi pobl ifanc i ffwrdd o ymwneud â throseddu

Ardal:
DU gyfan
Cyfanswm ar gael:
£12.7 miliwn

Gwireddu Uchelgais

Terfyn amser ymgeisio: Gweld manylion y rhaglen

Yn helpu pobl ifanc i osgoi'r llwybrau sy'n arwain at droseddu

Ardal:
DU gyfan
Cyfanswm ar gael:
Hyd at £25 miliwn
ADBORTH