Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Porwr ariannu

Defnyddiwch y porwr ariannu i adnabod y rhaglen ariannu mwyaf addas ar gyfer eich prosiect

Bydd yr adran hon yn eich helpu i ddewis y rhaglen grantiau iawn ar gyfer eich prosiect ac yn eich arwain chi trwy'r broses ymgeisio. Dyfarnwn grantiau rhwng £300 a £500,000 i fudiadau sy'n amrywio o grwpiau bach lleol i elusennau cenedlaethol mawr.

Defnyddiwch yr hidlyddion neu dewiswch 'Dod o hyd i ariannu' i weld yr holl ariannu sydd ar gael.

  • Print

Community Libraries

Terfyn amser ymgeisio: This programme is now closed

Ardal:
Lloegr
Cyfanswm ar gael:
£80 million

Community Spaces Scotland

Terfyn amser ymgeisio: This programme is now closed

Community Spaces Scotland supports communities to become more involved in and to take responsibility for communal spaces and places

Ardal:
Yr Alban
Math o fudiad:
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
Mudiad sector cyhoeddus
Mudiad sector preifat
Maint yr ariannu:
£10,000 - £250,000

Community Wildlife

Terfyn amser ymgeisio: This programme is now closed

Let communities explore and celebrate their local wildlife

Ardal:
Lloegr
Math o fudiad:
Mudiad sector cyhoeddus
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
Maint yr ariannu:
£300 - £10,000
Cyfanswm ar gael:
Up to £2 million

Creu Eich Lle

Terfyn amser ymgeisio: 31/03/2016

Mae Creu Eich Lle'n galluogi cymunedau i wella'u hamgylchedd naturiol lleol. Rydym eisiau i gymunedau benderfynu sut i gadw a/neu wella'u hamgylchedd naturiol lleol mewn ffordd sy'n gwneud gwir wahaniaeth iddynt ac yn diwallu anghenion cenedlaethau'r dyfodol.

Ardal:
Cymru
Maint yr ariannu:
£500,000 - £2,000,000
Cyfanswm ar gael:
£8.8 miliwn

Cronfa'r Miliynydd Tawel

Terfyn amser ymgeisio: Gweld manylion y rhaglen

Rhaglen grantiau bach gydag effaith fawr

Ardal:
DU gyfan
Maint yr ariannu:
£300 - £10,000
Cyfanswm ar gael:
£1 miliwn

Culture for All Northern Ireland

Terfyn amser ymgeisio: 30/08/2013

A small grants programme bringing people together to enjoy a range of arts and culture activities

Ardal:
Gogledd Iwerddon
Math o fudiad:
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
Mudiad sector cyhoeddus
Maint yr ariannu:
£500 - £10,000
Cyfanswm ar gael:
£1.35 million
ADBORTH