Quick menu:

Mae’r wefan hon yn dangos cynnwys Cymru a DU yn unig. Newidiwch hyn trwy ddefnyddio’r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Porwr ariannu

Defnyddiwch y porwr ariannu i adnabod y rhaglen ariannu mwyaf addas ar gyfer eich prosiect

Bydd yr adran hon yn eich helpu i ddewis y rhaglen grantiau iawn ar gyfer eich prosiect ac yn eich arwain chi trwy'r broses ymgeisio. Dyfarnwn grantiau rhwng £300 a £500,000 i fudiadau sy'n amrywio o grwpiau bach lleol i elusennau cenedlaethol mawr.

Defnyddiwch yr hidlyddion neu dewiswch 'Dod o hyd i ariannu' i weld yr holl ariannu sydd ar gael.

  • Print

Pawb a'i Le

Terfyn amser ymgeisio: Dim dyddiad cau

Yn ariannu prosiectau cyfalaf a refeniw rhwng £10,001 a £500,000

Ardal:
Cymru
Math o fudiad:
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
Mudiad sector cyhoeddus
Maint yr ariannu:
£10,001 - £500,000
Cyfanswm ar gael:
Hyd at £15 miliwn bob blwyddyn trwy ddau edefyn y rhaglen Pawb a’i Le

Pentref SOS

Terfyn amser ymgeisio: Gweld manylion y rhaglen

Gallai eich partner busnes newydd fod reit drws nesaf

Ardal:
DU gyfan
Math o fudiad:
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
Maint yr ariannu:
£10,000 - £50,000
Cyfanswm ar gael:
£4 miliwn

Prosiect Sgiliau Bywyd

Terfyn amser ymgeisio: Gweld manylion y rhaglen

Yn cyflwyno gwasanaethau a fydd yn cefnogi grwpiau wedi'u targedu o bobl economaidd anweithgar

Ardal:
Cymru
Cyfanswm ar gael:
£14 miliwn

Rhaglen Ymchwil

Terfyn amser ymgeisio: Gweld manylion y rhaglen

Ardal:
DU gyfan
Math o fudiad:
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
Maint yr ariannu:
£10,000 - £500,000
Cyfanswm ar gael:
Hyd at £29.5 miliwn

Sgiliau Sylfaenol Ar-lein

Terfyn amser ymgeisio: Gweld manylion y rhaglen

Sgiliau digidol ar gyfer y bobl a'r cymunedau mwyaf anghenus

Ardal:
DU gyfan
Math o fudiad:
Mudiad sector cyhoeddus
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
Mudiad sector preifat
Maint yr ariannu:
£5 miliwn - £15 miliwn
Cyfanswm ar gael:
£15 miliwn

Stepping Stones

Terfyn amser ymgeisio: This programme is now closed

Ardal:
Cymru
Maint yr ariannu:
£50,001 - £500,000£500,001 - £1,000,000
Cyfanswm ar gael:
£15 million

Strategol Rhyngwladol

Terfyn amser ymgeisio: Gweld manylion y rhaglen

Yn helpu cymunedau difreintiedig ledled y byd

Ardal:
DU gyfan
Maint yr ariannu:
£1 miliwn - £5 miliwn
Cyfanswm ar gael:
£30 miliwn
ADBORTH