Quick menu:

England localisation bar

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Porwr ariannu

Defnyddiwch y porwr ariannu i adnabod y rhaglen ariannu mwyaf addas ar gyfer eich prosiect

Bydd yr adran hon yn eich helpu i ddewis y rhaglen grantiau iawn ar gyfer eich prosiect ac yn eich arwain chi trwy'r broses ymgeisio. Dyfarnwn grantiau rhwng £300 a £500,000 i fudiadau sy'n amrywio o grwpiau bach lleol i elusennau cenedlaethol mawr.

Defnyddiwch yr hidlyddion neu dewiswch 'Dod o hyd i ariannu' i weld yr holl ariannu sydd ar gael.

  • Print

Gweithgareddau Positif i Bobl Ifanc

Terfyn amser ymgeisio: Gweld manylion y rhaglen

Yn darparu ystod eang o weithgareddau i helpu i droi pobl ifanc i ffwrdd o ymwneud â throseddu

Ardal:
DU gyfan
Cyfanswm ar gael:
£12.7 miliwn

Gwireddu Uchelgais

Terfyn amser ymgeisio: Gweld manylion y rhaglen

Yn helpu pobl ifanc i osgoi'r llwybrau sy'n arwain at droseddu

Ardal:
DU gyfan
Cyfanswm ar gael:
Hyd at £25 miliwn

Help Through Crisis

Terfyn amser ymgeisio: 26/08/2015

This programme is now closed

Ardal:
Lloegr
Math o fudiad:
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
Cyfanswm ar gael:
£30 million

Improving Financial Confidence

Terfyn amser ymgeisio: This programme is now closed

Helping people become more confident in and more aware of how to take control of their finances

Ardal:
Lloegr
Math o fudiad:
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
Maint yr ariannu:
£500,000 - £1 million
Cyfanswm ar gael:
£30 million

Local Papers

Terfyn amser ymgeisio: This programme is now closed for applications

Ardal:
Lloegr
Math o fudiad:
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
Maint yr ariannu:
£10,000 - £30,000
Cyfanswm ar gael:
£2 million

Local Sustainability Fund

Terfyn amser ymgeisio: 28/10/2015

Ardal:
Lloegr
Maint yr ariannu:
£20,000 - £100,000
Cyfanswm ar gael:
£20 Million

Mileniwm Nawr

Terfyn amser ymgeisio: Gweld manylion y rhaglen

Pum prosiect ysbrydoliaethus o fudd i gymunedau'r DU

Ardal:
DU gyfan
Maint yr ariannu:
£1.5 miliwn - £2 miliwn
ADBORTH