Dweud diolch wrth chwaraewyr y Loteri Genedlaethol

Mae'n bwysig iawn bod pobl sy'n ymwneud â'ch prosiect yn deall ei fod wedi ei gefnogi gan y Loteri Genedlaethol - mae rhoi ein logo mewn lle amlwg yn help mawr wrth wneud hyn. Gallwch roi'r logo ar wal, atodi fe i'ch gwefan neu ddarn o gyfarpar - unrhyw le y gall pobl ei weld. Gallwch lawrlwytho ein logos isod.

I sicrhau eich bod yn cael y logo cywir, dywedwch wrthym ble mae'ch prosiect wedi'i leoli:

Logos uniaith Saesneg Arrow pointing down
 • A close button Closes an overlaid panel when clicked

  Llwyddiant!

  Mae'r logo rydych wedi'i lawrlwytho'n ddelfrydol i'w ddefnyddio ar wefannau.

  Os oes angen logo mwy arnoch, caewch y blwch hwn a dewiswch y fersiynau Argraffu neu Vector.

  Llwyddiant!

  Mae'r logo rydych wedi'i lawrlwytho'n ddelfrydol i'w argraffu.

  Os oes angen logo llai arnoch i'w ddefnyddio ar-lein, caewch y blwch hwn a dewiswch y fersiwn Digidol neu, os oes angen fersiwn hyd yn oed yn fwy arnoch i'w roi i ddylunydd proffesiynol, dewiswch y fersiwn Vector.

  Llwyddiant!

  Mae'r logo rydych wedi'i lawrlwytho'n ddelfrydol os ydych yn gweithio gyda dylunydd proffesiynol neu'n gweithio gyda phrint fformat mwy.

  Os oes angen logo llai arnoch, caewch y blwch hwn a dewiswch y fersiynau Argraffu neu Ddigidol.

  The Big Lottery Fund logo, in English, coloured blue Lawrlwytho'r logo glas (Digidol) Lawrlwytho'r logo glas (Print) Lawrlwytho'r logo glas (Vector)
 • A close button Closes an overlaid panel when clicked

  Llwyddiant!

  Mae'r logo rydych wedi'i lawrlwytho'n ddelfrydol i'w ddefnyddio ar wefannau.

  Os oes angen logo mwy arnoch, caewch y blwch hwn a dewiswch y fersiynau Argraffu neu Vector.

  Llwyddiant!

  Mae'r logo rydych wedi'i lawrlwytho'n ddelfrydol i'w argraffu.

  Os oes angen logo llai arnoch i'w ddefnyddio ar-lein, caewch y blwch hwn a dewiswch y fersiwn Digidol neu, os oes angen fersiwn hyd yn oed yn fwy arnoch i'w roi i ddylunydd proffesiynol, dewiswch y fersiwn Vector.

  Llwyddiant!

  Mae'r logo rydych wedi'i lawrlwytho'n ddelfrydol os ydych yn gweithio gyda dylunydd proffesiynol neu'n gweithio gyda phrint fformat mwy.

  Os oes angen logo llai arnoch, caewch y blwch hwn a dewiswch y fersiynau Argraffu neu Ddigidol.

  The Big Lottery Fund logo, in English, coloured pink Lawrlwytho'r logo pinc (Digidol) Lawrlwytho'r logo pinc (Print) Lawrlwytho'r logo pinc (Vector)
 • A close button Closes an overlaid panel when clicked

  Llwyddiant!

  Mae'r logo rydych wedi'i lawrlwytho'n ddelfrydol i'w ddefnyddio ar wefannau.

  Os oes angen logo mwy arnoch, caewch y blwch hwn a dewiswch y fersiynau Argraffu neu Vector.

  Llwyddiant!

  Mae'r logo rydych wedi'i lawrlwytho'n ddelfrydol i'w argraffu.

  Os oes angen logo llai arnoch i'w ddefnyddio ar-lein, caewch y blwch hwn a dewiswch y fersiwn Digidol neu, os oes angen fersiwn hyd yn oed yn fwy arnoch i'w roi i ddylunydd proffesiynol, dewiswch y fersiwn Vector.

  Llwyddiant!

  Mae'r logo rydych wedi'i lawrlwytho'n ddelfrydol os ydych yn gweithio gyda dylunydd proffesiynol neu'n gweithio gyda phrint fformat mwy.

  Os oes angen logo llai arnoch, caewch y blwch hwn a dewiswch y fersiynau Argraffu neu Ddigidol.

  The Big Lottery Fund logo, in English, coloured white Lawrlwytho'r logo gwyn (Vector)
 • A close button Closes an overlaid panel when clicked

  Llwyddiant!

  Mae'r logo rydych wedi'i lawrlwytho'n ddelfrydol i'w ddefnyddio ar wefannau.

  Os oes angen logo mwy arnoch, caewch y blwch hwn a dewiswch y fersiynau Argraffu neu Vector.

  Llwyddiant!

  Mae'r logo rydych wedi'i lawrlwytho'n ddelfrydol i'w argraffu.

  Os oes angen logo llai arnoch i'w ddefnyddio ar-lein, caewch y blwch hwn a dewiswch y fersiwn Digidol neu, os oes angen fersiwn hyd yn oed yn fwy arnoch i'w roi i ddylunydd proffesiynol, dewiswch y fersiwn Vector.

  Llwyddiant!

  Mae'r logo rydych wedi'i lawrlwytho'n ddelfrydol os ydych yn gweithio gyda dylunydd proffesiynol neu'n gweithio gyda phrint fformat mwy.

  Os oes angen logo llai arnoch, caewch y blwch hwn a dewiswch y fersiynau Argraffu neu Ddigidol.

  The Big Lottery Fund logo, in English, coloured white Lawrlwytho'r logo gwyn (Vector)
Sut i ddefnyddio ein logo Arrow pointing down

Offer wedi'i frandio am ddim

Hefyd, gallwn anfon eitemau am ddim fel placiau, balwnau a sieciau mawr atoch - gallwch weld yr amrediad llawn ac archebu yma.

Arweiniad brand - gwneud y peth iawn

Lawrlwythwch ein Harweiniad Brand i gael cymorth gyda defnyddio ein logo'n gywir. Os ydych yn ansicr o hyd, cysylltwch â'r Tîm Brandio yn branding@biglotteryfund.org.uk

Dewis y fformat logo cywir i'w lawrlwytho

Digidol – dyma'r un gorau ar gyfer gwefannau, dogfennau word, PowerPoint a chyfryngau cymdeithasol
Print – i'w ddefnyddio wrth argraffu posteri neu daflenni
Vector – i'w ddefnyddio wrth weithio gyda dylunydd proffesiynol

Opsiynau logo

Mae'r logo ar gael mewn dau liw: 100% magenta neu 100% gwyrddlas. Rydym yn lleoli'r logo yn y gornel dde ar frig ein holl ddogfennau fel mater o drefn. Defnyddiwch y logo a ddarperir trwy sianelau swyddogol a pheidiwch â'i addasu neu ei ail-greu.

Examples of our logo
Logos dwyieithog Cymraeg/Saesneg Arrow pointing down
 • A close button Closes an overlaid panel when clicked

  Llwyddiant!

  Mae'r logo rydych wedi'i lawrlwytho'n ddelfrydol i'w ddefnyddio ar wefannau.

  Os oes angen logo mwy arnoch, caewch y blwch hwn a dewiswch y fersiynau Argraffu neu Vector.

  Llwyddiant!

  Mae'r logo rydych wedi'i lawrlwytho'n ddelfrydol i'w argraffu.

  Os oes angen logo llai arnoch i'w ddefnyddio ar-lein, caewch y blwch hwn a dewiswch y fersiwn Digidol neu, os oes angen fersiwn hyd yn oed yn fwy arnoch i'w roi i ddylunydd proffesiynol, dewiswch y fersiwn Vector.

  Llwyddiant!

  Mae'r logo rydych wedi'i lawrlwytho'n ddelfrydol os ydych yn gweithio gyda dylunydd proffesiynol neu'n gweithio gyda phrint fformat mwy.

  Os oes angen logo llai arnoch, caewch y blwch hwn a dewiswch y fersiynau Argraffu neu Ddigidol.

  The Big Lottery Fund logo, in Welsh and English, coloured blue Lawrlwytho'r logo glas (Digidol) Lawrlwytho'r logo glas (Print) Lawrlwytho'r logo glas (Vector)
 • A close button Closes an overlaid panel when clicked

  Llwyddiant!

  Mae'r logo rydych wedi'i lawrlwytho'n ddelfrydol i'w ddefnyddio ar wefannau.

  Os oes angen logo mwy arnoch, caewch y blwch hwn a dewiswch y fersiynau Argraffu neu Vector.

  Llwyddiant!

  Mae'r logo rydych wedi'i lawrlwytho'n ddelfrydol i'w argraffu.

  Os oes angen logo llai arnoch i'w ddefnyddio ar-lein, caewch y blwch hwn a dewiswch y fersiwn Digidol neu, os oes angen fersiwn hyd yn oed yn fwy arnoch i'w roi i ddylunydd proffesiynol, dewiswch y fersiwn Vector.

  Llwyddiant!

  Mae'r logo rydych wedi'i lawrlwytho'n ddelfrydol os ydych yn gweithio gyda dylunydd proffesiynol neu'n gweithio gyda phrint fformat mwy.

  Os oes angen logo llai arnoch, caewch y blwch hwn a dewiswch y fersiynau Argraffu neu Ddigidol.

  The Big Lottery Fund logo, in Welsh and English, coloured pink Lawrlwytho'r logo pinc (Digidol) Lawrlwytho'r logo pinc (Print) Lawrlwytho'r logo pinc (Vector)
 • A close button Closes an overlaid panel when clicked

  Llwyddiant!

  Mae'r logo rydych wedi'i lawrlwytho'n ddelfrydol i'w ddefnyddio ar wefannau.

  Os oes angen logo mwy arnoch, caewch y blwch hwn a dewiswch y fersiynau Argraffu neu Vector.

  Llwyddiant!

  Mae'r logo rydych wedi'i lawrlwytho'n ddelfrydol i'w argraffu.

  Os oes angen logo llai arnoch i'w ddefnyddio ar-lein, caewch y blwch hwn a dewiswch y fersiwn Digidol neu, os oes angen fersiwn hyd yn oed yn fwy arnoch i'w roi i ddylunydd proffesiynol, dewiswch y fersiwn Vector.

  Llwyddiant!

  Mae'r logo rydych wedi'i lawrlwytho'n ddelfrydol os ydych yn gweithio gyda dylunydd proffesiynol neu'n gweithio gyda phrint fformat mwy.

  Os oes angen logo llai arnoch, caewch y blwch hwn a dewiswch y fersiynau Argraffu neu Ddigidol.

  The Big Lottery Fund logo, in Welsh and English, coloured white Lawrlwytho'r logo gwyn (Vector)
 • A close button Closes an overlaid panel when clicked

  Llwyddiant!

  Mae'r logo rydych wedi'i lawrlwytho'n ddelfrydol i'w ddefnyddio ar wefannau.

  Os oes angen logo mwy arnoch, caewch y blwch hwn a dewiswch y fersiynau Argraffu neu Vector.

  Llwyddiant!

  Mae'r logo rydych wedi'i lawrlwytho'n ddelfrydol i'w argraffu.

  Os oes angen logo llai arnoch i'w ddefnyddio ar-lein, caewch y blwch hwn a dewiswch y fersiwn Digidol neu, os oes angen fersiwn hyd yn oed yn fwy arnoch i'w roi i ddylunydd proffesiynol, dewiswch y fersiwn Vector.

  Llwyddiant!

  Mae'r logo rydych wedi'i lawrlwytho'n ddelfrydol os ydych yn gweithio gyda dylunydd proffesiynol neu'n gweithio gyda phrint fformat mwy.

  Os oes angen logo llai arnoch, caewch y blwch hwn a dewiswch y fersiynau Argraffu neu Ddigidol.

  The Big Lottery Fund logo, in Welsh and English, coloured white Lawrlwytho'r logo gwyn (Vector)
Sut i ddefnyddio ein logo Arrow pointing down

Offer wedi'i frandio am ddim

Hefyd, gallwn anfon eitemau am ddim fel placiau, balwnau a sieciau mawr atoch - gallwch weld yr amrediad llawn ac archebu yma.

Arweiniad brand - gwneud y peth iawn

Lawrlwythwch ein Harweiniad Brand i gael cymorth gyda defnyddio ein logo'n gywir. Os ydych yn ansicr o hyd, cysylltwch â'r Tîm Brandio yn branding@biglotteryfund.org.uk

Dewis y fformat logo cywir i'w lawrlwytho

Digidol – dyma'r un gorau ar gyfer gwefannau, dogfennau word, PowerPoint a chyfryngau cymdeithasol
Print – i'w ddefnyddio wrth argraffu posteri neu daflenni
Vector – i'w ddefnyddio wrth weithio gyda dylunydd proffesiynol

Opsiynau logo

Mae'r logo ar gael mewn dau liw: 100% magenta neu 100% gwyrddlas. Rydym yn lleoli'r logo yn y gornel dde ar frig ein holl ddogfennau fel mater o drefn. Defnyddiwch y logo a ddarperir trwy sianelau swyddogol a pheidiwch â'i addasu neu ei ail-greu.

Examples of our logo