Arkwright Meadows

Sut i gael deunyddiau â'n brand arnynt am ddim

Arkwright Meadows

I dderbyn eich deunyddiau wedi'u brandio am ddim, dechreuwch drwy ddweud wrthym ble mae'ch prosiect wedi'i leoli:

Dewiswch unrhyw un o'r eitemau a ganlyn

 • Siec gydnabyddiaeth

  • Siec gydnabyddiaeth

   (400mm x 750mm)

   <% getQuantity('774') %>
 • Balwnau

  • Balwnau

   (Pecyn o 10)

   <% getQuantity('784') %>
 • Sticer bach

  • Sticer bach

   (75mm x 50mm - pecyn o 5)

   <% getQuantity('794') %>
 • Sticer mawr

  • Sticer mawr

   (120mm x 100mm - pecyn o 5)

   <% getQuantity('804') %>
 • Trosglwyddyn smwddio ymlaen ar gyfer dillad

  • Trosglwyddyn smwddio ymlaen gwyn ar gyfer dillad
   <% getQuantity('809') %>
  • Trosglwyddyn smwddio ymlaen du ar gyfer dillad
   <% getQuantity('811') %>
 • Sticer cerbyd

  • Sticer cerbyd logo du

   (210mm x 150mm)

   <% getQuantity('816') %>
  • Sticer cerbyd logo gwyn

   (210mm x 150mm)

   <% getQuantity('818') %>
 • Baneri

  • Baneri

   (10 metr o hyd)

   <% getQuantity('823') %>

Dewiswch unrhyw un o'r eitemau a ganlyn

 • Siec gydnabyddiaeth

  • Siec gydnabyddiaeth

   (400mm x 750mm)

   <% getQuantity('775') %>
 • Sticer bach

  • Sticer bach

   (75mm x 50mm - pecyn o 5)

   <% getQuantity('795') %>
 • Sticer canolig

  • Sticer canolig

   (80mm x 70mm - pecyn o 5)

   <% getQuantity('800') %>
 • Trosglwyddyn smwddio ymlaen ar gyfer dillad

  • Trosglwyddyn smwddio ymlaen gwyn ar gyfer dillad
   <% getQuantity('810') %>
  • Trosglwyddyn smwddio ymlaen du ar gyfer dillad
   <% getQuantity('812') %>
 • Sticer cerbyd

  • Sticer cerbyd logo du

   (210mm x 150mm)

   <% getQuantity('817') %>
  • Sticer cerbyd logo gwyn

   (210mm x 150mm)

   <% getQuantity('819') %>
 • Baneri

  • Baneri

   (10 metr o hyd)

   <% getQuantity('824') %>

Rhowch y cyfeiriad derbyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dywedwch wrthym pam rydych wedi archebu'r deunyddiau
Swm eich grant

Diogelu Data

Caiff y data a gyflwynoch yn y ffurflen hon ei gasglu gan PSL Print Management LTD er mwyn prosesu a danfon eich archeb.

Bydd PSL Print Management LTD yn rhannu'ch data gyda'r Gronfa Loteri Fawr at ddibenion dadansoddi data. Bydd y Gronfa Loteri Fawr yn defnyddio'ch data i ddadansoddi patrymau archebu i hysbysu'r Gronfa Loteri Fawr am anghenion yn y dyfodol. Ni chaiff eich data personol ei rannu gydag unrhyw bartïon eraill. Caiff eich data personol ei storio'n ddiogel am 6 mis ar ôl cyflawni'ch archeb rhag ofn y bydd unrhyw ymholiadau ynglŷn ag ef, wedi hynny fe gaiff ei ddinistrio. Delir yr holl ddata personol yn unol â Deddf Diogelu Data 1998 neu unrhyw ddeddfwriaeth berthnasol arall a ddaw i rym, megis y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (UE) 2016/679.