Mae gennym nifer o eitemau gwahanol â'n brand arnynt y gallwch eu harchebu am ddim. Maent yn ffordd wych o ddangos bod eich prosiect wedi cael ei ariannu gan y Loteri Genedlaethol, gallwch ddefnyddio nhw mewn digwyddiadau, wrth agor prosiectau, ac mewn ardaloedd y gall eich ymwelwyr eu gweld.

Sut i gael deunyddiau â'n brand arnynt

Mae'r dudalen hon yn dangos yr holl eitemau sydd ar gael i'w harchebu. Gallwch lawrlwytho'r logo yma hefyd.

Bydd eich archeb yn cymryd hyd at 6 niwrnod gwaith, os bydd ei angen arnoch cyn hynny neu mae gennych unrhyw ymholiadau pellach, cysylltwch â branding@biglotteryfund.org.uk neu 020 7211 1728.

I dderbyn eich deunyddiau wedi'u brandio am ddim, dechreuwch drwy ddweud wrthym ble mae'ch prosiect wedi'i leoli:

Dewiswch unrhyw un o'r eitemau a ganlyn

 • Plac dur gwrthstaen
 • Plac persbecs
 • Plac cyfarpar alwminiwm bach
 • Siec gydnabyddiaeth
 • Baner finyl (pinc)
 • Balwnau
 • Taflenni sticeri A4
 • Sticer bach
 • Sticer canolig
 • Sticer mawr
 • Trosglwyddyn smwddio ymlaen ar gyfer dillad
 • Sticer cerbyd
 • Baneri

Dewiswch unrhyw un o'r eitemau a ganlyn

 • Plac dur gwrthstaen
 • Plac persbecs
 • Plac cyfarpar alwminiwm bach
 • Siec gydnabyddiaeth
 • Baner finyl (pinc)
 • Balwnau
 • Taflenni sticeri A4
 • Sticer bach
 • Sticer canolig
 • Sticer mawr
 • Trosglwyddyn smwddio ymlaen ar gyfer dillad
 • Sticer cerbyd
 • Baneri

Rhowch y cyfeiriad derbyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diogelu Data