Passion4Fusion, Grant £36,700

Darganfod ein rhaglenni grant am symiau dros £10,000

Passion4Fusion, Grant £36,700

Mae grantiau mawr yn cael eu gwneud trwy amrywiaeth o raglenni sy'n cynnwys pob cenedl yn y Deyrnas Unedig. Mae'r math hwn o grant hyblyg a thymor hirach wedi'i anelu at fudiadau y mae eu huchelgeisiau'n cael eu siapio gan y bobl y maent yn eu gwasanaethu.

Eisiau gwybod mwy? Dechreuwch drwy ddweud wrthym ble fydd eich prosiect wedi'i leoli

Cymorth Gwladwriaethol

Mae cyllid cyhoeddus ar gyfer mudiadau sy’n cyflawni gweithgareddau masnachol, gan gynnwys y rhai sydd â statws elusennol, wedi’i reoli gan reolau Cymorth Gwladwriaethol y Comisiwn Ewropeaidd. Diffinnir cymorth gwladwriaethol gan gyfamod sefydlu'r Comisiwn Ewropeaidd fel "unrhyw gymorth a roddir gan Aelod-wladwriaeth sy'n aflunio neu'n bygwth aflunio cystadleuaeth trwy ffafrio ymgymeraethau penodol neu gynhyrchu nwyddau penodol”.

Ystyrir bod y Loteri Genedlaethol yn ddarparwr adnoddau'r wladwriaeth ochr yn ochr â chyrff llywodraeth cenedlaethol, rhanbarthol a lleol. Mae methu â chydymffurfio â'r rheolau'n golygu bod y cymorth yn anghyfreithlon, ac y gallai fod angen i dderbynnydd y cymorth ei ad-dalu gyda llog.

Chi sy'n gyfrifol am wirio p'un a oes angen cymeradwyaeth Cymorth Gwladwriaethol ai beidio. Wrth ddatblygu eich cais, mae’n bwysig eich bod yn ystyried ac, os bydd angen, ceisio cyngor ynghylch rheoliadau Cymorth Gwladwriaethol. Dylech geisio cyngor cyfreithiol os ydych yn ansicr p'un a fydd angen cymeradwyaeth ar gyfer eich prosiect ai beidio.

Enghreifftiau o brosiectau sydd wedi eu hariannu

  • KVIN

    Through their peer support model, Kirklees Visual Impairment Network (KVIN) has been helping people with visual impairments to use assistive technologies since 2008. Darllen mwy
  • Shettleston Community Growing project

    The Shettleston Community Growing Project has turned a derelict and unloved space in the heart of Glasgow’s east end into a popular community allotment. Darllen mwy
  • Rosie’s Trust

    Rosie’s Trust helps maintain and support the bond between owners and their companion pets when their relationship is threatened by the impact of the owner’s terminal illness, advancing age or acute cancer treatment. Their volunteer network across Northern Ireland supports people to keep their pets, maintaining the important emotional bond and helping reduce social isolation. Darllen mwy