Passion4Fusion, Grant £36,700

Darganfod ein rhaglenni grant am symiau dros £10,000

Passion4Fusion, Grant £36,700

Mae grantiau mawr yn cael eu gwneud trwy amrywiaeth o raglenni sy'n cynnwys pob cenedl yn y Deyrnas Unedig. Mae'r math hwn o grant hyblyg a thymor hirach wedi'i anelu at fudiadau y mae eu huchelgeisiau'n cael eu siapio gan y bobl y maent yn eu gwasanaethu.

Eisiau gwybod mwy? Dechreuwch drwy ddweud wrthym ble fydd eich prosiect wedi'i leoli

Enghreifftiau o brosiectau sydd wedi eu hariannu

 • Croxteth Gems

  Croxteth Gems

  Fel grŵp wrth wraidd ei gymuned, mae Cymdeithas Gymunedol Croxteth Gems wedi cefnogi pobl ifainc a theuluoedd ers bron 50 mlynedd.
 • Dads in Mind

  Dads in Mind

  Mae Dads in Mind yn cefnogi tadau sy'n profi problemau iechyd meddwl gysylltiedig yn uniongyrchol â beichiogrwydd a bod yn dad ac yn cynnig cefnogaeth i'r rhai y mae eu partneriaid wedi'u heffeithio hefyd.
 • Cruse Bereavement Care

  Cruse Bereavement Care

  Mae Gofal mewn Galar Cruse yn cynnig cefnogaeth, cyngor a gwybodaeth i blant, pobl ifainc ac oedolion pan fydd rhywun yn marw.