The Young Foundation - Amplify, Grant £1.06M

Rhaglenni ariannu

The Young Foundation - Amplify, Grant £1.06M

Ariannu, Rhaglenni ariannu

 1. National Lottery Awards for All England

  A quick and easy way to get small Lottery grants of between £300 and £10,000.
  Ardal
  England
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations
  Maint yr ariannu
  £300 to £10,000
  Terfyn amser ymgeisio
  Ongoing
 2. Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol Cymru

  Ffordd gyflym a hwylus o ddod o hyd i grantiau Loteri bach rhwng £300 a £10,000
  Ardal
  Cymru
  Yn addas ar gyfer
  Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol
  Maint yr ariannu
  £300 to £10,000
  Terfyn amser ymgeisio
  Dim dyddiad cau
 3. National Lottery Awards for All Scotland

  A quick and easy way to get small Lottery grants of between £300 and £10,000
  Ardal
  Scotland
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations, Public sector organisations
  Maint yr ariannu
  £300 to £10,000
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing

 4. Awards for All Northern Ireland

  Giving groups a quick and easy way to get small National Lottery grants of between £300 and £10,000.
  Ardal
  Northern Ireland
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations, Public sector organisations
  Maint yr ariannu
  £300 to £10,000
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing

 5. Reaching Communities England

  Flexible funding over £10,000 for up to five years to organisations in England who want to take action on the issues that matter to people and communities.
  Ardal
  England
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations
  Cyfanswm ar gael
  £190m this financial year
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing

 6. Partnerships

  Through our Partnerships funding we make grants of over £10,000 for organisations to take joint action on issues that matter to people and communities.
  Ardal
  England
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations
  Cyfanswm ar gael
  £40m this financial year
  Terfyn amser ymgeisio
  Ongoing
 7. Y Gronfa Ddigidol

  Mae'r Gronfa Ddigidol yn rhaglen ariannu £15 miliwn newydd i gefnogi elusennau a mudiadau cymunedol. Mae'n ymwneud â helpu'r sector elusennol a gwirfoddol i ddefnyddio offer a dulliau digidol i gefnogi pobl a chymunedau i ffynnu.
  Ardal
  Ledled y DU
  Terfyn amser ymgeisio
  Bydd y rhaglen yn agor i geisiadau ar 22 Hydref 2018 ac yn cau ar 3 Rhagfyr 2018. Bydd cyfleoedd pellach i ymgeisio yn 2019.
 8. Prosiectau'r Bobl

  Pleidlais gyhoeddus ar draws y Deyrnas Unedig sy'n rhoi cyfle i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol a'r cyhoedd ddweud eu dweud am ddyfarnu grantiau Loteri Genedlaethol. Mae'n gyfle i fudiadau ar draws y Deyrnas Unedig dderbyn grant Loteri Genedlaethol pellach.
  Ardal
  Ledled y DU
  Cyfanswm ar gael
  £3 miliwn
  Terfyn amser ymgeisio
  Trwy wahoddiad yn unig
 9. Young Start

  Helping young people aged eight to 24 to become more confident and play an active part in realising their potential.
  Ardal
  Scotland
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations
  Maint yr ariannu
  £10,000 to £100,000
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing

 10. Youth Capacity Fund

  The Government has directed Big Lottery Fund to invest up to £1.2 million from dormant bank and building society accounts in England, to develop the capacity of local, frontline grassroots organisations who help young people facing barriers to work.
  Ardal
  England
  Yn addas ar gyfer
  Small voluntary or community / grassroots groups
  Maint yr ariannu
  Up to £50,000 for groups in Birmingham, Bradford, Barking & Dagenham
  Cyfanswm ar gael
  £1.2million
  Terfyn amser ymgeisio

  Groups are asked to submit their idea on our online form by the 19th November. A first round of decisions will be made in December 2018. Groups who are invited to progress to the second stage of the process will be asked to fill in an application form with more information, so that they can be considered in the first round of funding decisions. Groups will be given more time if they have a great idea but are not ready to provide information needed for a full grant assessment. Final decisions may be made until April 2019.

 11. Y Portffolio Deyrnas Unedig

  Mae'r Portffolio Deyrnas Unedig yn cefnogi syniadau a phrosiectau ar draws y Deyrnas Unedig. Mae'n profi ac yn tyfu syniadau blaengar sy'n galluogi pobl i arwain ar fynd i'r afael â phroblemau cymdeithasol hir dymor a gwella ansawdd bywyd ar draws y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.
  Ardal
  Ledled y DU
  Terfyn amser ymgeisio
  Gweld manylion y rhaglen
 12. Pawb a’i Le: Grantiau Maint Canolig

  Yn ariannu prosiectau cyfalaf a refeniw cymunedol rhwng £10,001 a £100,000
  Ardal
  Cymru
  Yn addas ar gyfer
  Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, Mudiadau sector cyhoeddus
  Maint yr ariannu
  £10,001 to £100,000
  Cyfanswm ar gael
  Hyd at £15 miliwn bob blwyddyn trwy ddau edefyn y rhaglen Pawb a’i Le
  Terfyn amser ymgeisio
  Dim dyddiad cau
 13. Pawb a’i Le: Grantiau Mawr

  Yn ariannu prosiectau cyfalaf a refeniw cymunedol rhwng £100,001 a £500,000
  Ardal
  Cymru
  Yn addas ar gyfer
  Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, Mudiadau sector cyhoeddus
  Maint yr ariannu
  £100,001 to £500,000
  Cyfanswm ar gael
  Hyd at £15 miliwn bob blwyddyn trwy ddau edefyn y rhaglen Pawb a’i Le
  Terfyn amser ymgeisio
  Dim dyddiad cau
 14. People and Communities

  Supporting positive change in the community
  Ardal
  Northern Ireland
  Maint yr ariannu
  £10,000 to £500,000
  Cyfanswm ar gael
  £57 million
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing

 15. Empowering Young People

  Empowering Young People is a grants programme designed to support projects in Northern Ireland that give young people aged 8 to 25 the ability to overcome the challenges they face.
  Ardal
  Northern Ireland
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations
  Maint yr ariannu
  £10,000 to £500,000
  Terfyn amser ymgeisio

  31 March 2021

 16. Cronfa Cymunedau'r Arfordir

  Yn hyrwyddo twf economaidd a swyddi cynaliadwy mewn cymunedau'r arfordir.
  Ardal
  Cymru
  Yn addas ar gyfer
  Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, Mudiadau sector cyhoeddus, Mudiadau sector preifat
  Maint yr ariannu
  £50,000 to £300,000
  Terfyn amser ymgeisio

  Mae Rownd 5 bellach wedi cau

 17. Community Assets

  Grants from £10,000 to £1 million to create strong and resilient communities through assets
  Ardal
  Scotland
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations
  Maint yr ariannu
  £10,000 to £1,000,000
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing

 18. Grants for community-led activity

  Medium grants for community-led activity
  Ardal
  Scotland
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations
  Maint yr ariannu
  £10,000 to £150,000
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing

 19. Grants for improving lives

  Grants from £10,000 to £500,000 to help people facing challenging circumstances
  Ardal
  Scotland
  Cyfanswm ar gael
  £500,000
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing

 20. Forces in Mind

  Yn cefnogi lles seicolegol cyn-filwyr a'u teuluoedd, a'u helpu i symud yn llwyddiannus i fywyd fel sifiliaid
  Ardal
  Ledled y DU
  Cyfanswm ar gael
  £35 miliwn
  Terfyn amser ymgeisio
  Dim dyddiad cau
 21. Our Place

  Helping communities in Scotland come together to find and develop ways in which they can make a difference.
  Ardal
  Scotland
  Maint yr ariannu
  £10,000 to £1,000,000
  Cyfanswm ar gael
  £12 million
  Terfyn amser ymgeisio
  Ongoing up to summer 2018
 22. Scottish Land Fund

  Supporting urban and rural communities to become more resilient and sustainable through the ownership and management of land and land assets
  Ardal
  Scotland
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations, Public sector organisations
  Maint yr ariannu
  £10,000 to £1,000,000
  Cyfanswm ar gael
  £10 million in 2017-18
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing

 23. Arianwyr Loteri eraill

  Os nad yw unrhyw un o raglenni cyfredol y Gronfa Loteri Fawr yn addas ar gyfer eich prosiect, efallai bydd modd i'r arianwyr Loteri eraill ddarparu cymorth.
  Ardal
  Ledled y DU
  Yn addas ar gyfer
  Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, Mudiadau sector cyhoeddus, Mudiadau sector preifat
  Terfyn amser ymgeisio
  Gweler gwefannau'r arianwyr eraill