The Young Foundation - Amplify, Grant £1.06M

Rhaglenni ariannu

The Young Foundation - Amplify, Grant £1.06M

Ariannu, Rhaglenni ariannu

 1. National Lottery Awards for All England

  A quick and easy way to get small Lottery grants of between £300 and £10,000.
  Ardal
  England
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations
  Maint yr ariannu
  £300 to £10,000
  Terfyn amser ymgeisio
  Ongoing
 2. Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol Cymru

  Ffordd gyflym a hwylus o ddod o hyd i grantiau Loteri bach rhwng £300 a £10,000
  Ardal
  Cymru
  Yn addas ar gyfer
  Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol
  Maint yr ariannu
  £300 to £10,000
  Terfyn amser ymgeisio
  Dim dyddiad cau
 3. National Lottery Awards for All Scotland

  A quick and easy way to get small Lottery grants of between £300 and £10,000
  Ardal
  Scotland
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations, Public sector organisations
  Maint yr ariannu
  £300 to £10,000
  Terfyn amser ymgeisio
  Ongoing
 4. Awards for All Northern Ireland

  Giving groups a quick and easy way to get small National Lottery grants of between £300 and £10,000.
  Ardal
  Northern Ireland
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations, Public sector organisations
  Maint yr ariannu
  £300 to £10,000
  Terfyn amser ymgeisio
  Ongoing
 5. Reaching Communities England

  Flexible funding over £10,000 for up to five years to organisations in England who want to take action on the issues that matter to people and communities.
  Ardal
  England
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations
  Cyfanswm ar gael
  £190m this financial year
  Terfyn amser ymgeisio
  Ongoing
 6. Partnerships

  Through our Partnerships funding we make grants of over £10,000 for organisations to take joint action on issues that matter to people and communities.
  Ardal
  England
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations
  Cyfanswm ar gael
  £40m this financial year
  Terfyn amser ymgeisio
  Ongoing
 7. Prosiectau'r Bobl

  Pleidlais gyhoeddus ar draws y Deyrnas Unedig sy'n rhoi cyfle i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol a'r cyhoedd ddweud eu dweud am ddyfarnu grantiau Loteri Genedlaethol. Mae'n gyfle i fudiadau ar draws y Deyrnas Unedig dderbyn grant Loteri Genedlaethol pellach.
  Ardal
  Ledled y DU
  Cyfanswm ar gael
  £3 miliwn
  Terfyn amser ymgeisio
  Trwy wahoddiad yn unig
 8. Young Start

  Helping young people aged eight to 24 to become more confident and play an active part in realising their potential.
  Ardal
  Yr Alban
  Yn addas ar gyfer
  Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol
  Maint yr ariannu
  £10,000 to £100,000
  Terfyn amser ymgeisio
  Ongoing
 9. Building Connections Fund

  The £11.5 million Building Connections Fund was set up in response to the Jo Cox Commission on Loneliness to support projects that are able to prevent or reduce loneliness.
  Ardal
  England
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations
  Maint yr ariannu
  £30,000 to £100,000
  Cyfanswm ar gael
  Main fund: Close to £9 million
  Terfyn amser ymgeisio
  Main fund: Friday 24 August by 12 noon. Awards will be made by December 2018 and projects can be funded until March 2021
 10. Y Portffolio Deyrnas Unedig

  Mae'r Portffolio Deyrnas Unedig yn cefnogi syniadau a phrosiectau ar draws y Deyrnas Unedig. Mae'n profi ac yn tyfu syniadau blaengar sy'n galluogi pobl i arwain ar fynd i'r afael â phroblemau cymdeithasol hir dymor a gwella ansawdd bywyd ar draws y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.
  Ardal
  Ledled y DU
  Terfyn amser ymgeisio
  Gweld manylion y rhaglen
 11. Pawb a’i Le: Grantiau Maint Canolig

  Yn ariannu prosiectau cyfalaf a refeniw cymunedol rhwng £10,001 a £100,000
  Ardal
  Cymru
  Yn addas ar gyfer
  Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, Mudiadau sector cyhoeddus
  Maint yr ariannu
  £10,001 to £100,000
  Cyfanswm ar gael
  Hyd at £15 miliwn bob blwyddyn trwy ddau edefyn y rhaglen Pawb a’i Le
  Terfyn amser ymgeisio
  Dim dyddiad cau
 12. Pawb a’i Le: Grantiau Mawr

  Yn ariannu prosiectau cyfalaf a refeniw cymunedol rhwng £100,001 a £500,000
  Ardal
  Cymru
  Yn addas ar gyfer
  Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, Mudiadau sector cyhoeddus
  Maint yr ariannu
  £100,001 to £500,000
  Cyfanswm ar gael
  Hyd at £15 miliwn bob blwyddyn trwy ddau edefyn y rhaglen Pawb a’i Le
  Terfyn amser ymgeisio
  Dim dyddiad cau
 13. People and Communities

  Supporting positive change in the community
  Ardal
  Northern Ireland
  Maint yr ariannu
  £30,000 to £500,000
  Cyfanswm ar gael
  £57 million
  Terfyn amser ymgeisio
  Ongoing
 14. Empowering Young People

  Empowering Young People is a grants programme designed to support projects in Northern Ireland that give young people aged 8 to 25 the ability to overcome the challenges they face.
  Ardal
  Northern Ireland
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations
  Maint yr ariannu
  £30,000 to £500,000
  Terfyn amser ymgeisio
  31 March 2021
 15. Cronfa Cymunedau'r Arfordir

  Yn hyrwyddo twf economaidd a swyddi cynaliadwy mewn cymunedau'r arfordir.
  Ardal
  Cymru
  Yn addas ar gyfer
  Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, Mudiadau sector cyhoeddus, Mudiadau sector preifat
  Maint yr ariannu
  £50,000 to £300,000
  Terfyn amser ymgeisio
  Mae Rownd 5 bellach wedi cau
 16. Community Assets

  Grants from £10,000 to £1 million to create strong and resilient communities through assets
  Ardal
  Scotland
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations
  Maint yr ariannu
  £10,000 to £1,000,000
  Terfyn amser ymgeisio
  Ongoing
 17. Grants for community-led activity

  Medium grants for community-led activity
  Ardal
  Scotland
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations
  Maint yr ariannu
  £10,000 to £150,000
  Terfyn amser ymgeisio
  Ongoing
 18. Grants for improving lives

  Grants from £10,000 to £500,000 to help people facing challenging circumstances
  Ardal
  Scotland
  Cyfanswm ar gael
  £500,000
  Terfyn amser ymgeisio
  Ongoing
 19. Forces in Mind

  Yn cefnogi lles seicolegol cyn-filwyr a'u teuluoedd, a'u helpu i symud yn llwyddiannus i fywyd fel sifiliaid
  Ardal
  Ledled y DU
  Cyfanswm ar gael
  £35 miliwn
  Terfyn amser ymgeisio
  Dim dyddiad cau
 20. Our Place

  Helping communities in Scotland come together to find and develop ways in which they can make a difference.
  Ardal
  Scotland
  Maint yr ariannu
  £10,000 to £1,000,000
  Cyfanswm ar gael
  £12 million
  Terfyn amser ymgeisio
  Ongoing up to summer 2018
 21. Scottish Land Fund

  Supporting urban and rural communities to become more resilient and sustainable through the ownership and management of land and land assets
  Ardal
  Scotland
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations, Public sector organisations
  Maint yr ariannu
  £10,000 to £1,000,000
  Cyfanswm ar gael
  £10 million in 2017-18
  Terfyn amser ymgeisio
  Ongoing
 22. Arianwyr Loteri eraill

  Os nad yw unrhyw un o raglenni cyfredol y Gronfa Loteri Fawr yn addas ar gyfer eich prosiect, efallai bydd modd i'r arianwyr Loteri eraill ddarparu cymorth.
  Ardal
  Ledled y DU
  Yn addas ar gyfer
  Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, Mudiadau sector cyhoeddus, Mudiadau sector preifat
  Terfyn amser ymgeisio
  Gweler gwefannau'r arianwyr eraill