The Young Foundation - Amplify, Grant £1.06M

Rhaglenni Ariannu

The Young Foundation - Amplify, Grant £1.06M
  1. Pob Rhaglenni (19)

Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol Lloegr

Ffordd gyflym a hwylus o ddod o hyd i grantiau Loteri bach rhwng £300 a £10,000

Ardal
Lloegr
Math o fudiad
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
Maint yr ariannu
£300 to £10,000
Terfyn amser ymgeisio
Dim dyddiad cau

Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol Cymru

Ffordd gyflym a hwylus o ddod o hyd i grantiau Loteri bach rhwng £300 a £10,000

Ardal
Cymru
Math o fudiad
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
Maint yr ariannu
£300 to £10,000
Terfyn amser ymgeisio
Dim dyddiad cau

Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol Yr Alban

Ffordd gyflym a hwylus o ddod o hyd i grantiau Loteri bach rhwng £300 a £10,000

Ardal
Yr Alban
Math o fudiad
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol, Mudiad sector cyhoeddus
Maint yr ariannu
£300 to £10,000
Terfyn amser ymgeisio
Dim dyddiad cau

Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol Gogledd Iwerddon

Yn rhoi ffordd gyflym a hwylus i grwpiau ddod o hyd i grantiau Loteri bach rhwng £300 a £10,000.

Ardal
Gogledd Iwerddon
Math o fudiad
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol, Mudiad sector cyhoeddus
Maint yr ariannu
£500 to £10,000
Terfyn amser ymgeisio
Dim dyddiad cau

Reaching Communities England

Ariannu prosiectau sy'n helpu'r bobl a chymunedau mewn angen mwyaf

Ardal
Lloegr
Math o fudiad
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
Cyfanswm ar gael
£160m y flwyddyn ariannol hon
Terfyn amser ymgeisio
Dim dyddiad cau

Y Portffolio Deyrnas Unedig

Mae'r Portffolio Deyrnas Unedig yn cefnogi syniadau a phrosiectau ar draws y Deyrnas Unedig. Mae'n profi ac yn tyfu syniadau blaengar sy'n galluogi pobl i arwain ar fynd i'r afael â phroblemau cymdeithasol hir dymor a gwella ansawdd bywyd ar draws y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.

Ardal
Ledled y DU
Terfyn amser ymgeisio
Gweld manylion y rhaglen

Pawb a’i Le: Grantiau Maint Canolig

Yn ariannu prosiectau cyfalaf a refeniw cymunedol rhwng £10,001 a £100,000

Ardal
Cymru
Math o fudiad
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol, Mudiad sector cyhoeddus, Mudiad sector preifat
Maint yr ariannu
£10,001 to £100,000
Cyfanswm ar gael
Hyd at £15 miliwn bob blwyddyn trwy ddau edefyn y rhaglen Pawb a’i Le
Terfyn amser ymgeisio
Dim dyddiad cau

Pawb a’i Le: Grantiau Mawr

Yn ariannu prosiectau cyfalaf a refeniw cymunedol rhwng £100,001 a £500,000

Ardal
Cymru
Math o fudiad
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol, Mudiad sector cyhoeddus, Mudiad sector preifat
Maint yr ariannu
£100,001 to £500,000
Cyfanswm ar gael
Hyd at £15 miliwn bob blwyddyn trwy ddau edefyn y rhaglen Pawb a’i Le
Terfyn amser ymgeisio
Dim dyddiad cau

People and Communities

Cefnogi newid cadarnhaol yn y gymuned

Ardal
Gogledd Iwerddon
Maint yr ariannu
£30,000 to £500,000
Cyfanswm ar gael
£57 miliwn
Terfyn amser ymgeisio
Dim dyddiad cau

Empowering Young People

Mae Empowering Young People yn rhaglen grantiau a ddylunnir i gefnogi prosiectau yng Ngogledd Iwerddon sy'n galluogi pobl ifainc 8 i 25 oed i oresgyn yr heriau maent yn eu hwynebu

Ardal
Gogledd Iwerddon
Math o fudiad
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
Maint yr ariannu
£30,000 to £500,000
Terfyn amser ymgeisio
31 March 2021

Cronfa Cymunedau'r Arfordir

Yn hyrwyddo twf economaidd a swyddi cynaliadwy mewn cymunedau'r arfordir.

Ardal
Cymru
Math o fudiad
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol, Mudiad sector cyhoeddus, Mudiad sector preifat
Maint yr ariannu
£50,000 to £300,000
Terfyn amser ymgeisio
Ar agor yng Nghymru'n unig. Y terfyn amser Cam un yw 12 hanner dydd, 12 Mawrth 2018

Helpu Teuluoedd sy'n Gweithio

Prosiectau wedi’u cyd-gynhyrchu gyda theuluoedd sy’n gweithio tra mewn tlodi.

Ardal
Cymru
Math o fudiad
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
Maint yr ariannu
Tua £500,000 i bob prosiect
Cyfanswm ar gael
£6 miliwn
Terfyn amser ymgeisio
Hanner dydd 15 Mawrth 2018

Community Assets

Grantiau rhwng £10,000 ac £1 miliwn i greu cymunedau cryf a gwydn trwy asedau

Ardal
Yr Alban
Math o fudiad
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
Maint yr ariannu
£10,000 to £1,000,000
Terfyn amser ymgeisio
Dim dyddiad cau

Grants for community led activity

Grantiau maint canolig ar gyfer gweithgareddau a arweinir gan y gymuned

Ardal
Yr Alban
Math o fudiad
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
Maint yr ariannu
£10,000 to £150,000
Terfyn amser ymgeisio
Dim dyddiad cau

Grants for improving lives

Grantiau rhwng £10,000 ac £1 miliwn i helpu pobl sy'n wynebu amgylchiadau heriol

Ardal
Yr Alban
Cyfanswm ar gael
£1,000,000
Terfyn amser ymgeisio
Dim dyddiad cau

Forces in Mind

Yn cefnogi lles seicolegol cyn-filwyr a'u teuluoedd, a'u helpu i symud yn llwyddiannus i fywyd fel sifiliaid

Ardal
Ledled y DU
Cyfanswm ar gael
£35 miliwn
Terfyn amser ymgeisio
Dim dyddiad cau

Our Place

Helpu cymunedau yn Yr Alban i ddod ynghyd a gwneud gwahaniaeth

Ardal
Yr Alban
Maint yr ariannu
£10,000 to £1,000,000
Cyfanswm ar gael
£12 miliwn
Terfyn amser ymgeisio
Hyd at haf 2018

Scottish Land Fund

Cefnogi cymunedau trefol a gwledig i fod yn fwy gwydn a chynaliadwy trwy berchen ar dir ac asedau tir a'u rheoli

Ardal
Yr Alban
Math o fudiad
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol, Mudiad sector cyhoeddus
Maint yr ariannu
£10,000 to £1,000,000
Cyfanswm ar gael
£10 miliwn yn 2016-17
Terfyn amser ymgeisio
Dim dyddiad cau

Arianwyr Loteri eraill

Os nad yw unrhyw un o raglenni cyfredol y Gronfa Loteri Fawr yn addas ar gyfer eich prosiect, efallai bydd modd i'r arianwyr Loteri eraill ddarparu cymorth.

Ardal
Ledled y DU
Math o fudiad
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol, Mudiad sector cyhoeddus, Mudiad sector preifat
Terfyn amser ymgeisio
Gweler gwefannau'r arianwyr eraill