Mid Ulster Volunteer Centre

Other Lottery Funders

Mid Ulster Volunteer Centre

Os nad yw unrhyw un o raglenni cyfredol y Gronfa Loteri Fawr yn addas ar gyfer eich prosiect, efallai bydd modd i'r arianwyr Loteri eraill ddarparu cymorth.

Ardal
Ledled y DU
Yn addas ar gyfer
Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, Mudiadau sector cyhoeddus, Mudiadau sector preifat
Terfyn amser ymgeisio
Gweler gwefannau'r arianwyr eraill

Arianwyr Loteri eraill

Chwaraeon Cymru

Chwaraeon Cymru yw'r corff cenedlaethol sy'n gyfrifol am ddatblygu a hyrwydd chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru.

Cronfa Dreftadaeth y Loteri

Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri'n cefnogi ystod eang o brosiectau sy'n ymwneud â threftadaeth leol, rhanbarthol a chenedlaethol y DU.

Cyngor Celfyddydau Cymru

Cyngor Celfyddydau Cymru yw asiantaeth y wlad ar gyfer ariannu a datblygu'r celfyddydau.

Sefydliad Ffilm Prydain

Mae Sefydliad Ffilm Prydain yn cefnogi'r gwaith o gynhyrchu a dosbarthu ffilmiau yn y DU ynghyd ag addysg, datblygu cynulleidfaoedd, gwybodaeth am farchnadoedd ac ymchwil.