The Young Foundation - Amplify, Grant £1.06M

Rhaglenni ariannu

The Young Foundation - Amplify, Grant £1.06M

Ariannu, Rhaglenni ariannu, Grantiau dros £10,000, Gogledd Iwerddon

Northern Ireland

 1. People and Communities

  Supporting positive change in the community. The People and Communities programme is designed to support you to work with local people to bring about positive changes in your community. A community could be a geographical area or a community of interest.

  Ardal
  Northern Ireland
  Maint yr ariannu
  £10,000 i £500,000
  Cyfanswm ar gael
  £57 million
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing

 2. Empowering Young People

  Empowering Young People is a grants programme designed to support projects in Northern Ireland that give young people aged 8 to 25 the ability to overcome the challenges they face.

  Ardal
  Northern Ireland
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations
  Maint yr ariannu
  £10,000 i £500,000
  Terfyn amser ymgeisio

  31 March 2021

Ledled y DU

 1. Y Gronfa Ddigidol

  Mae'r Gronfa Ddigidol yn rhaglen ariannu £15 miliwn newydd i gefnogi elusennau a mudiadau cymunedol. Mae'n ymwneud â helpu'r sector elusennol a gwirfoddol i ddefnyddio offer a dulliau digidol i gefnogi pobl a chymunedau i ffynnu.

  Ardal
  Ledled y DU
  Terfyn amser ymgeisio

  Bydd y rhaglen yn agor i geisiadau ar 22 Hydref 2018 ac yn cau ar 3 Rhagfyr 2018. Bydd cyfleoedd pellach i ymgeisio yn 2019.

 2. Prosiectau'r Bobl

  Pleidlais gyhoeddus ar draws y Deyrnas Unedig sy'n rhoi cyfle i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol a'r cyhoedd ddweud eu dweud am ddyfarnu grantiau Loteri Genedlaethol. Mae'n gyfle i fudiadau ar draws y Deyrnas Unedig dderbyn grant Loteri Genedlaethol pellach.

  Ardal
  Ledled y DU
  Maint yr ariannu
  hyd at £50,000
  Cyfanswm ar gael
  £3 miliwn
  Terfyn amser ymgeisio

  Trwy wahoddiad yn unig

 3. Rhaglen Beilot Arweinwyr â Phrofiad o Lygad y Ffynnon

  Rhaglen beilot yw Arweinwyr â Phrofiad o Lygad y Ffynnon sy’n cyflwyno grantiau’r Loteri Genedlaethol o rhwng £20,000 a £50,000 i gefnogi arweinyddiaeth trwy brofiad o lygad y ffynnon. Yn y cam hwn, fe fyddwn yn edrych ar gyflwyno rhwng 15-20 o grantiau.

  Ardal
  Ledled y DU
  Yn addas ar gyfer
  Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol a sefydlwyd neu sy’n cael eu rhedeg gan arweinwyr â phrofiad o lygad y ffynnon.
  Maint yr ariannu
  £20,000 hyd at £50,000
  Terfyn amser ymgeisio

  5pm, 25 Chwefror 2019

 4. Awards from the UK Portfolio

  Mae'r Portffolio Deyrnas Unedig yn cefnogi syniadau a phrosiectau ar draws y Deyrnas Unedig. Mae'n profi ac yn tyfu syniadau blaengar sy'n galluogi pobl i arwain ar fynd i'r afael â phroblemau cymdeithasol hir dymor a gwella ansawdd bywyd ar draws y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.

  Ardal
  Ledled y DU
  Terfyn amser ymgeisio

  Gweld manylion y rhaglen

 5. Forces in Mind

  Yn cefnogi lles seicolegol cyn-filwyr a'u teuluoedd, a'u helpu i symud yn llwyddiannus i fywyd fel sifiliaid

  Ardal
  Ledled y DU
  Cyfanswm ar gael
  £35 miliwn
  Terfyn amser ymgeisio

  Dim dyddiad cau

 6. Arianwyr Loteri eraill

  Os nad yw unrhyw un o raglenni cyfredol y Gronfa Loteri Fawr yn addas ar gyfer eich prosiect, efallai bydd modd i'r arianwyr Loteri eraill ddarparu cymorth.

  Ardal
  Ledled y DU
  Yn addas ar gyfer
  Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, Mudiadau sector cyhoeddus, Mudiadau sector preifat
  Terfyn amser ymgeisio

  Gweler gwefannau'r arianwyr eraill