The Young Foundation - Amplify, Grant £1.06M

Rhaglenni Ariannu

The Young Foundation - Amplify, Grant £1.06M
  1. Rhaglenni Ariannu
  2. Grantiau dros £10,000
  3. Gogledd Iwerddon (5)

Y Portffolio Deyrnas Unedig

Mae'r Portffolio Deyrnas Unedig yn cefnogi syniadau a phrosiectau ar draws y Deyrnas Unedig. Mae'n profi ac yn tyfu syniadau blaengar sy'n galluogi pobl i arwain ar fynd i'r afael â phroblemau cymdeithasol hir dymor a gwella ansawdd bywyd ar draws y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.

Ardal
Ledled y DU
Terfyn amser ymgeisio
Gweld manylion y rhaglen

People and Communities

Cefnogi newid cadarnhaol yn y gymuned

Ardal
Gogledd Iwerddon
Maint yr ariannu
£30,000 to £500,000
Cyfanswm ar gael
£57 miliwn
Terfyn amser ymgeisio
Dim dyddiad cau

Empowering Young People

Mae Empowering Young People yn rhaglen grantiau a ddylunnir i gefnogi prosiectau yng Ngogledd Iwerddon sy'n galluogi pobl ifainc 8 i 25 oed i oresgyn yr heriau maent yn eu hwynebu

Ardal
Gogledd Iwerddon
Yn addas ar gyfer
Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol
Maint yr ariannu
£30,000 to £500,000
Terfyn amser ymgeisio
31 March 2021

Forces in Mind

Yn cefnogi lles seicolegol cyn-filwyr a'u teuluoedd, a'u helpu i symud yn llwyddiannus i fywyd fel sifiliaid

Ardal
Ledled y DU
Cyfanswm ar gael
£35 miliwn
Terfyn amser ymgeisio
Dim dyddiad cau

Arianwyr Loteri eraill

Os nad yw unrhyw un o raglenni cyfredol y Gronfa Loteri Fawr yn addas ar gyfer eich prosiect, efallai bydd modd i'r arianwyr Loteri eraill ddarparu cymorth.

Ardal
Ledled y DU
Yn addas ar gyfer
Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, Mudiadau sector cyhoeddus, Mudiadau sector preifat
Terfyn amser ymgeisio
Gweler gwefannau'r arianwyr eraill