The Young Foundation - Amplify, Grant £1.06M

Rhaglenni Ariannu

The Young Foundation - Amplify, Grant £1.06M
  1. Rhaglenni Ariannu
  2. Grantiau dros £10,000
  3. Cymru (7)

Y Portffolio Deyrnas Unedig

Mae'r Portffolio Deyrnas Unedig yn cefnogi syniadau a phrosiectau ar draws y Deyrnas Unedig. Mae'n profi ac yn tyfu syniadau blaengar sy'n galluogi pobl i arwain ar fynd i'r afael â phroblemau cymdeithasol hir dymor a gwella ansawdd bywyd ar draws y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.

Ardal
Ledled y DU
Terfyn amser ymgeisio
Gweld manylion y rhaglen

Pawb a’i Le: Grantiau Maint Canolig

Yn ariannu prosiectau cyfalaf a refeniw cymunedol rhwng £10,001 a £100,000

Ardal
Cymru
Yn addas ar gyfer
Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, Mudiadau sector cyhoeddus
Maint yr ariannu
£10,001 to £100,000
Cyfanswm ar gael
Hyd at £15 miliwn bob blwyddyn trwy ddau edefyn y rhaglen Pawb a’i Le
Terfyn amser ymgeisio
Dim dyddiad cau

Pawb a’i Le: Grantiau Mawr

Yn ariannu prosiectau cyfalaf a refeniw cymunedol rhwng £100,001 a £500,000

Ardal
Cymru
Yn addas ar gyfer
Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, Mudiadau sector cyhoeddus
Maint yr ariannu
£100,001 to £500,000
Cyfanswm ar gael
Hyd at £15 miliwn bob blwyddyn trwy ddau edefyn y rhaglen Pawb a’i Le
Terfyn amser ymgeisio
Dim dyddiad cau

Cronfa Cymunedau'r Arfordir

Yn hyrwyddo twf economaidd a swyddi cynaliadwy mewn cymunedau'r arfordir.

Ardal
Cymru
Yn addas ar gyfer
Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, Mudiadau sector cyhoeddus, Mudiadau sector preifat
Maint yr ariannu
£50,000 to £300,000
Terfyn amser ymgeisio
Ar agor yng Nghymru'n unig. Y terfyn amser Cam un yw 12 hanner dydd, 12 Mawrth 2018

Helpu Teuluoedd sy'n Gweithio

Prosiectau wedi’u cyd-gynhyrchu gyda theuluoedd sy’n gweithio tra mewn tlodi.

Ardal
Cymru
Yn addas ar gyfer
Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol
Maint yr ariannu
Tua £500,000 i bob prosiect
Cyfanswm ar gael
£6 miliwn
Terfyn amser ymgeisio
Hanner dydd 15 Mawrth 2018

Forces in Mind

Yn cefnogi lles seicolegol cyn-filwyr a'u teuluoedd, a'u helpu i symud yn llwyddiannus i fywyd fel sifiliaid

Ardal
Ledled y DU
Cyfanswm ar gael
£35 miliwn
Terfyn amser ymgeisio
Dim dyddiad cau

Arianwyr Loteri eraill

Os nad yw unrhyw un o raglenni cyfredol y Gronfa Loteri Fawr yn addas ar gyfer eich prosiect, efallai bydd modd i'r arianwyr Loteri eraill ddarparu cymorth.

Ardal
Ledled y DU
Yn addas ar gyfer
Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, Mudiadau sector cyhoeddus, Mudiadau sector preifat
Terfyn amser ymgeisio
Gweler gwefannau'r arianwyr eraill