The Young Foundation - Amplify, Grant £1.06M

Rhaglenni ariannu

The Young Foundation - Amplify, Grant £1.06M

Ariannu, Rhaglenni ariannu, Grantiau dros £10,000, Cymru

 1. Pawb a’i Le: Grantiau Maint Canolig

  Yn ariannu prosiectau cyfalaf a refeniw cymunedol rhwng £10,001 a £100,000
  Ardal
  Cymru
  Yn addas ar gyfer
  Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, Mudiadau sector cyhoeddus
  Maint yr ariannu
  £10,001 to £100,000
  Cyfanswm ar gael
  Hyd at £15 miliwn bob blwyddyn trwy ddau edefyn y rhaglen Pawb a’i Le
  Terfyn amser ymgeisio
  Dim dyddiad cau
 2. Pawb a’i Le: Grantiau Mawr

  Yn ariannu prosiectau cyfalaf a refeniw cymunedol rhwng £100,001 a £500,000
  Ardal
  Cymru
  Yn addas ar gyfer
  Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, Mudiadau sector cyhoeddus
  Maint yr ariannu
  £100,001 to £500,000
  Cyfanswm ar gael
  Hyd at £15 miliwn bob blwyddyn trwy ddau edefyn y rhaglen Pawb a’i Le
  Terfyn amser ymgeisio
  Dim dyddiad cau
 3. Cronfa Cymunedau'r Arfordir

  Yn hyrwyddo twf economaidd a swyddi cynaliadwy mewn cymunedau'r arfordir.
  Ardal
  Cymru
  Yn addas ar gyfer
  Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, Mudiadau sector cyhoeddus, Mudiadau sector preifat
  Maint yr ariannu
  £50,000 to £300,000
  Terfyn amser ymgeisio
  Mae Rownd 5 bellach wedi cau