Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Gwerth tair miliwn o bunnoedd o grantiau Loteri Genedlaethol wedi'u cyhoeddi yng Nghymru heddiw

  • Print
Area:
Cymru
Programme:
Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol
Pawb a'i Le
Release date:
2 8 2018

Heddiw cyhoeddodd y Gronfa Loteri Fawr werth tair miliwn o bunnoedd (£3,007,815) o grantiau ar gyfer 37 o brosiectau yng Nghymru. Mae'r grantiau hyn yn bosib diolch i'r bobl sy'n prynu tocynnau ar gyfer Loteri Genedlaethol y Deyrnas Unedig. Gallwch weld rhestr lawn yr hyn rydym wedi'i ddyfarnu y mis hwn yma

Mae grantiau'r Loteri Genedlaethol yn galluogi pobl i arwain ar wneud newidiadau cadarnhaol i wella'u cymunedau. I gael rhywfaint o syniad o effaith grant mawr, trefnodd y Gronfa Loteri Fawr ymweliad syrpreis ag Y Bont, Adnodd Pen-y-bont ar Ogwr a'r Cylch a'r gyfer Plant ag Anableddau yr wythnos hon i roi gwybod iddynt y bu eu cais yn llwyddiannus. Mae Y Bont yn elusen sy'n darparu cefnogaeth i deuluoedd plant sydd ag anableddau neu gyflyrau meddygol cymhleth, ac fe'i sefydlwyd gan rieni a oedd eisiau canolfan lle gallent gwrdd â theuluoedd eraill mewn sefyllfa debyg. Erbyn hyn maent yn darparu gwasanaeth unigryw i fwy na 140 o deuluoedd ym Mhen-y-bont ar Ogwr a'r cylch.  Gan esgus bod yno i ffilmio rhaglen ddogfen, roddodd staff y Gronfa Loteri Fawr syrpreis i Y Bont gyda'r newyddion gwych y byddent yn derbyn grant gwerth dros hanner miliwn o bunnoedd (£530,059). Mae'r ffilm fer hon yn dangos pa mor falch yr oeddent.

Mae dyfarniadau'r mis yma'n cynnwys £100,000 i Bontsticill ym Merthyr Tudful. Penderfynodd y gymuned fod angen adnewyddu eu hardal chwarae i deuluoedd a phlant lleol, roeddent hefyd eisiau gwella mynediad yn enwedig ar gyfer trigolion sydd â phroblemau symudedd.

Ymgeisiodd Cyngor Cymuned Maesycwmer yng Nghaerffili'n llwyddiannus am £2,440 i redeg cynllun chwarae dros yr haf ar gyfer plant yn y pentref.

Meddai Andrew Owen, Pennaeth Ariannu gyda'r Gronfa Loteri Fawr: “Mae'r amrywiaeth o brosiectau y mis yma'n dangos mai'r cymunedau sydd yn y sefyllfa orau i benderfynu beth sydd fwyaf pwysig iddynt. Bydd pob un o'r prosiectau hyn, o'r rhai mwyaf i'r grant lleiaf, yn cynrychioli ymroddiad a phenderfyniad y gymuned a ymgeisiodd. Y mis yma rydym yn dathlu prosiectau y bydd teuluoedd a phobl ifainc yn elwa ohonynt ac rwyf wrth fy modd â rhannu rhai o'r syniadau gwych y mae cymunedau ar draws Cymru wedi'u cyflwyno."

<23>Gwybodaeth Bellach:

Joanna Maurice – Swyddfa’r Wasg, Y Gronfa Loteri Fawr: 01686 611720
Llinell Ymholiadau Cyhoeddus: 0300 123 0735               Cyfnewid Testun: 18001+0300 123 0735
Mae manylion llawn rhaglenni a dyfarniadau grant y Gronfa Loteri Fawr ar gael ar: www.biglotteryfund.org.uk
Gallwch ddilyn Cronfa Loteri Fawr Cymru ar Trydar:      www.twitter.com/biglotterywales
Gallwch ddod o hyd i Gronfa Loteri Fawr Cymru ar Facebook: www.facebook.com/biglotteryfundwales

ADBORTH