Quick menu:

England localisation bar

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Dysgu y Tu Allan i Oriau Ysgol - Ysgolion Haf

  • Print
Ardal:
DU gyfan
Cyfanswm ar gael:
£1.6 miliwn - £19.3 miliwn
Terfyn amser ymgeisio:
Gweld manylion y rhaglen

Mae ceisiadau i'r rhaglen hon wedi dod i ben

Cymru 
Dyddiad cau ymgeisio: 3 Medi 2001
Cyfanswm ar gael: £1.6 Miliwn

Lloegr 
Dyddiad cau ymgeisio: 3 Medi 2001
Cyfanswm ar gael: £19.3 Miliwn

Gogledd Iwerddon 
Dyddiad cau ymgeisio: 3 Medi 2001
Cyfanswm ar gael: £1.1 Miliwn

Yr Alban 
Dyddiad cau ymgeisio: 3 Medi 2001
Cyfanswm ar gael: £2.8 Miliwn

Mae'r llywodraeth wedi bod yn ariannu ysgolion haf llythrennedd a rhifedd, ac mae llwyddiant y rhain wedi arwain at roi ariannu ychwanegol i'Gronfa yn benodol ar gyfer darparu ysgolion haf.

Darparwyd yr ariannu ar draws y DU i ariannu lleoedd ysgolion haf ar gyfer 250,000 o ddisgyblion ychwanegol.


ADBORTH