Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Arian i Bawb Cymru

Ffordd syml i grwpiau gwirfoddol a chymunedol gael grantiau bach y Loteri Genedlaethol
  • Print
Ardal:
Cymru
Maint yr ariannu:
£500 - £5,000
Terfyn amser ymgeisio:
Parhaus

Beth yw amcan y rhaglen?

Mae Arian i Bawb yn ddarparu ffordd gyflym a hwylus i grwpiau gwirfoddol a chymunedol ddod o hyd i grantiau bach rhwng £500 a £5,000 gan y Loteri Genedlaethol ar gyfer prosiectau sydd â'r nod o wella cymunedau lleol a bywydau'r bobl fwyaf anghenus. Mae'r rhaglen yn annog ystod eang o brosiectau cymunedol, iechyd, addysgol ac amgylcheddol.

Am beth rydym ni'n chwilio?

Byddwn yn ariannu prosiectau sy'n cefnogi gweithgareddau cymunedol, yn estyn mynediad a chyfranogiad, yn cynyddu sgiliau a chreadigrwydd neu'n gyffredinol yn gwella ansawdd bywydau pobl yn yr ardal.

Pwy all ymgeisio?

Gallwch ymgeisio i Arian i Bawb dim ond os ydych yn grŵp cymunedol, grŵp nid er elw, Cyngor Cymuned neu Dref, corff Iechyd neu ysgol.
Nid oes angen i chi fod yn elusen gofrestredig i ymgeisio i Arian i Bawb.

Beth gallwch chi ymgeisio amdano?

Byddwn yn talu am weithgareddau gan gynnwys:
  • cynnal digwyddiad, gweithgaredd neu berfformiad 
  • prynu cyfarpar neu ddeunyddiau newydd 
  • cynnal cyrsiau hyfforddi 
  • sefydlu prosiect peilot neu grŵp newydd 
  • teganau a gemau addysgol a chyfarpar technoleg gwybodaeth 
  • talu treuliau gwirfoddolwyr, costau gweithwyr sesiynol neu ffioedd proffesiynol 
  • costau cludiant ac adnewyddu.
Ond ni fyddwn yn talu am:

gweithgareddau sy'n digwydd neu'n dechrau cyn i ni gadarnhau'r grant
unrhyw gostau rydych yn eu cael wrth lunio eich cais 
costau rhedeg o ddydd i ddydd (er enghraifft biliau nwy a thrydan, treth y cyngor, rhent ac yswiriant)
costau wrth gefn
gwaddolion
astudiaethau dichonoldeb
gweithgareddau codi arian ar gyfer eich mudiad chi neu fudiadau eraill 
eitemau sydd o fudd pennaf i unigolion (er enghraifft cyfarpar nad yw'n cael ei rannu)
gweithgareddau cyfredol a digwyddiadau rheolaidd neu fynych gan gynnwys y rhai rydym wedi'u hariannu'n flaenorol.Tagiau

Math o fudiad

  • Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
ADBORTH