Horn of Africa People's Aid Northern Ireland (HAPANI)

Mewnwelediad o’n hariannu

Horn of Africa People's Aid Northern Ireland (HAPANI)

Bob dydd mae’r bobl, prosiectau a chymunedau a gefnogwn yn cynhyrchu tystiolaeth, dysgu a data gwerthfawr. Yma fe ddewch o hyd i’n mewnwelediad diweddaraf i’w cyflawniadau, llwyddiannau a heriau.

Gweld ymchwil a mewnwelediad wedi’i archifo